Renova

4
Plėtojami
projektai
6
Planuojami
projektai
3
Įgyvendinti
projektai
T. Kosciuškos g. 6, 8 konversija
Mikalojus
G22 (II etapas)
Radvilų valda
Radvilų valda (Tilto 15A)
K. Donelaičio 14B