YIT Lietuva

4
Plėtojami
projektai
4
Planuojami
projektai
6
Įgyvendinti
projektai
J. Basanavičiaus 28 (buvęs Vilnius Tech Mechanikos fakulteto kompleksas)
Piliamiestis (planuojama)
Virš šilų vakarai
Virš šilų rytai