Bonava Lietuva

2
Plėtojami
projektai
8
Planuojami
projektai
0
Įgyvendinti
projektai
Green Wave (I)
Nord garden (I etapas)
Nord garden (II-IV etapai)
Lake Town (planuojama)
Green Wave (planuojama)
Dangeručio 48 (planuojamas)
Daunio g. 45
Forrest Gate