Bonava Lietuva

1
Plėtojami
projektai
6
Planuojami
projektai
0
Įgyvendinti
projektai
Nord garden (I etapas)
Nord garden (II-IV etapai)
Duisburgo kvartalas
Dangeručio 48 (planuojamas)
K. Borutos kvartalas (planuojamas)
L. Giros kvartalas