Bonava Lietuva

2
Plėtojami
projektai
6
Planuojami
projektai
0
Įgyvendinti
projektai
Lake Town
Nord garden (I etapas)
Nord garden (II-IV etapai)
Dangeručio 48 (planuojamas)
K. Borutos kvartalas (planuojamas)
Forrest Gate