Rekonstruojant gyvenamojo namo pastatą, projektuojamas neypatingosios kategorijos poilsio paskirties pastatas su gyvenamosiomis patalpomis. Poilsio paskirties pastatas projektuojamas dviejų aukštų su mansarda. Pastate numatyta 9 poilsio patalpų, kurių bendrasis plotas pastate Nr. 1 – 500,66 m2 ir 9 gyvenamosios patalpos, kurių bendrasis plotas pastate Nr. 1 – 440,42 m2. Pastato aukštis – 9,94 m.
Projektinių pasiūlymų byla cloud_download