Eika

4
Plėtojami
projektai
3
Planuojami
projektai
7
Įgyvendinti
projektai
Baltas Lapas (IV)
Mėlyni Vilkai (II)
Šv. Stepono Baltas lapas
Bendruomeniško gyvenimo (co-living) apartamentai Šv. Stepono gatvėje